Hải Phát đang thế chấp 3 dự án lớn tại ngân hàng - Ảnh 1.

Hải Phát đang thế chấp 3 dự án lớn tại ngân hàng

Theo danh mục 92 dự án bất động sản đang thế chấp…